Internationale Alumni unterhalten sich sitzend an einem Tisch.

DAAD қаржыландыру мерзімінің аяқталуын түлектерімен ұзақ қарым-қатынастың бастауы деп санайды. Біз өзімізге түлектердің бір-бірімен және DAAD-мен байланысын түлектер клубтарын құру немесе қолдау бағдарламалары мен шаралары арқылы сақтап қалуды мақсат етіп қойып отырмыз.